چند خبر ...: شرکت کانون در هفته ی ایران

عنوانچند خبر ...: شرکت کانون در هفته ی ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآلمان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اعلام حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه ی هفته ی ایران که در شهرهای هامبورگ، مونیخ، کلن و بن آلمان برگزار می شود.Sport media | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion