چشم و گوش و هوش

عنوانچشم و گوش و هوش
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله, مکتبی
متن کامل

شعری در توصیف چشم ها.bridgemedia | Men Nike Footwear