چشم من و تو روشن !

عنوانچشم من و تو روشن !
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, کیانوش، محمود, مقاله, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان یک کودک برای بزغاله اش و شرح بازیگوشی های بزغاله در باغی سبز و خرم.trace affiliate link | Sneakers