چاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا

عنوانچاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩چ
عنوان فرعیزهر دادن مامون بحضرت رضا علیه ‏السلام
ناشرکتابفروشی دانش
مکان انتشارمشهد
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ ص
اندازه١٧*٥/١٠س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, کتاب, کتابفروشی دانش, منظومه داستانی, منظومه دینی
نوع چاپ

چاپ سنگی

بهاء

٣ریال

متن کامل