پ‍س‍ران‌ ش‍ک‍ارچ‍ی‌

عنوانپ‍س‍ران‌ ش‍ک‍ارچ‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۶ک
پدیدآورندگانری‍د, ت‍وم‍اس‌ م
تاریخ تولد - وفات

۱۸۱۸- ۱۸۸۳

پدیدآورندگان همکارعزی, غلامرضا
عنوان دیگر

عنوان اصلي: the boy hunters

ناشرب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه۱۱۸ص‌
اندازه۵/۲۰*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

اث‍ر ت‍وم‍اس‌ م‍ی‍ن‌ ری‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‌

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ت‍وم‍اس‌ م‍ی‍ن‌ ری‍د, داستان انگلیسی, داستان ماجرایی, غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‌, کتاب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د، رن‍گ‍ی‌)

بهاء

٥٠ريال

عنوان کوتاهب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛۱۲۰ : ب‍رای‌ج‍وان‍ان‌؛ ۲۶
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

سه برادر جوان و شجاع برای شکار، راهی بیابان‌های خشک و کوه های سخت گذر می‏شوند. آنها در این سفر با دشواری های فراوان روبه رو می‏شوند. اما همه جا با نیروی تدبیر و شهامت بر مشکلات چیره می‌شوند.Adidas shoes | Nike Shoes