پیمان نامه دانشسرای پسران تبریز(دستنویس)

عنوانپیمان نامه دانشسرای پسران تبریز(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۴۱۷ت‌
فرستندهدانشسرای پسران تبریز,
گیرندهبهرنگی, صمد
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۴
تاریخ نشر

[۱۳۳۴]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعدانشسرای پسران تبریز, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

تعهد صمد بهرنگی به دانشسرای پسران تبریز برای رعایت مقررات داخلی دانشساری وانجام تعهدات پش از پایان دوره با امضای صمدبهرنگی وگواهی امضای عزت بهرنگی .Nike air jordan Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals