پیشینه پیدایی پیک ها

عنوانپیشینه پیدایی پیک ها
گونهمقاله
نویسندگانمنصور, حسین زاده،
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٠-١٣٦٨

ناشرپژوهشنامه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

تابستان ١٣٧٦

شماره

س ٣ ش ٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٧-٨٩
موضوعپژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, پیک (نشریه), حسین زاده، منصور, مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

آشنایی با چگونگی انتشار نشریه های پیک از سوی مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، برگرفته از کتاب "تاریخ مجلات کودکان و نوجوانان".Sportswear free shipping | Nike