پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس)

عنوانپیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۷۰ت
فرستندهباغچه بان, جبار
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

۱۴دی۱۳۱۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعبرنامه ریزی آموزشی, سند, کودکستان ها, كودكستان ها, منابع نوشتاری, موسسه تربیت مربی کودکان, وزیر معارف و اوقاف
متن کامل

پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان برای بانوان علاقمند وتربیت مربی های آزموده به وسیله جبار باغچه بان. برنامه کودکستان ضمیمه نامه است . پاسخ وزارت معارف مبنی برکسربودجه وپیشنهاد تاسیس مهدکودک با بودجه شخصی .Mysneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News