پیشنهاد ایجاد مرکز مواد آموزشی در مدارس راهنمایی تحصیلی با توجه به نظام جدید آموزش و پرورش

عنوانپیشنهاد ایجاد مرکز مواد آموزشی در مدارس راهنمایی تحصیلی با توجه به نظام جدید آموزش و پرورش
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسیار, مهین, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۵
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعآموزش دوره راهنمایی, آموزگار, پایان نامه, عباس حری, منابع نوشتاری, مواد دیداری - شنیداری, مهین سیار
متن کامل

بررسی ضرورت و نقش به کارگیری مواد دیداری - شنیداری و رسانه‌های گروهی به عنوان وسایل کمک آموزشی از نظر کارشناسان آموزشی و ایجاد تحول در شیوه‌ها‌ی آموزشی، بررسی نسبت تعداد آموزگاران به شاگردان و میزان افزایش تصاعدی دانش‌آموزان در نیاز به آموزگار، کسب مهارت بیشتر آموزگاران در حد یک متخصص، بهبود مواد درسی و همگام بودن آموزش با پیشرفت‌های زمان در مدرسه‌های دوره‌ی راهنمایی تحصیلی در ایران.Sports News | New Balance 991 Footwear