پیروزى بر تب زرد

عنوانپیروزى بر تب زرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٠٠ک
پدیدآورندگانهیل, رالف نادینگ
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۷- ۱۹۸۷

پدیدآورندگان همکارشعله ور, بهمن
عنوان دیگر

عنوان اصلى: The Doctors Who Conquered Yellow Fever

ناشرنيل، اميركبير، فرانكلين
مکان انتشارتهران، نیويورك
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه۱۲۴ ص
اندازه۱۴*۲۲ س.م.
پدیدآورندگان

نوشته رالف ن. هيل؛ ترجمه ى بهمن شعله‏ور

موضوعادبیات ترجمه, بهمن شعله ور, بهمن شعله‏ ور, رالف ن. هيل, رالف نادینگ هیل, سرگذشتنامه داستانی, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۵۰ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٩
متن کامل

شرح تلاش هاى پیگیرانه ى دکتر "والتر رید"، پزشک ارتش امریکا و همکارانش براى شناخت ویروس تب زرد و ساختن واکسنى براى آن.Running Sneakers | Nike