پیرمرد و گل زرد

عنوانپیرمرد و گل زرد
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه ها
متن کامل

گفت و گوی پیرمرد و گل زرد در مورد مفهوم رنگ زرد.buy shoes | Ανδρικά Nike