پاسبان خانه

عنوانپاسبان خانه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٢٣]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٥]
وضعیت رنگ

مصور (رنگی)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان سگ که درباره نگهبانیش از خانه می گوید.Sportswear free shipping | Sneakers