پادشاه طماع

عنوانپادشاه طماع
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۴۰ (۲۱۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

میداس پادشاه روم با اینکه خزانه ای پر از طلا دارد، آدم آزمندی است. روزی فرشته ای بر خزانه فرود می آید و به میداس می گوید تقاضایی از او بکند. میداس از فرشته می خواهد به او قدرتی بدهد که به هر چه دست می زند طلا شود. از آن پس میداس به هرچه دست می زند، حتی غذا و دخترش به طلا تبدیل می شود. او که از خواسته ی خود پشیمان شده است از فرشته عذر می خواهد و درخواست می کند به حالت اول خود بازگردانده شود.