وقتی که کودک از رفتن به مدرسه خودداری می کند

عنوانوقتی که کودک از رفتن به مدرسه خودداری می کند
گونهمقاله
نویسندگانگلد,, نوابی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶۴-۳۶۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

ترجمه داود نوابی

موضوعداود نوابی, گلد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به خودداری کردن کودک از مدرسه رفتن می‌باشد دراین مقاله ابتدا به علت این موضوع وسرمنشاء آن پرداخته و راه حل هایی نیز آوردهbridgemedia | Sneakers