وظایف معارف

عنوانوظایف معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۸ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۸۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبرنامه های درسی, کوشش, مدرسه سازی, مقاله
متن کامل

مطالبی در اشاره به وظایف وزارت معارف و چگونگی انجام آنها، از جمله: گسترش مدرسه ها، اصلاح برنامه ها، چاپ کتاب های درسی.