وضع کتابهای کودکان چگونه است ؟

عنوانوضع کتابهای کودکان چگونه است ؟
گونهمقاله
نویسندگانرو, تاونزند، ج, صنعتی زاده کرمانی, مهدخت
ناشردر نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٣٤٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ١٣-١٧
پدیدآورندگان

ترجمه مهدخت دولت آبادی

موضوعانگلستان, تاونزند، جان رو, شورای کتاب کودک, مقاله, مهدخت دولت آبادى (صنعتى), نکاتی درباره ادبیات کودکان
متن کامل

نویسنده ی مقاله به بحث و بررسی درباره ی موقعیت ادبیات کودکان در انگلستان می پردازد و راه حل هایی را برای دادن اهمیت بیشتر به ادبیات کودک و علاقه مند کردن کودکان به مطالعه ارائه می دهد. سپس وجود مرکزی برای انجام تحقیق و مطالعه درباره ی ادبیات کودکان و جدی تر گرفتن این مقوله را لازم می داند و برخی فعالیت هایی که این مرکز باید انجام دهند را نیز یادآور می شود.Best jordan Sneakers | Nike Shoes