وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران

عنوانوضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعایران, بهداشت کودک, حمایت کودکان, مقاله
متن کامل

ارائه ی آماری به وسیله یونسکو از میزان مرگ و میر کودکان ایرانی پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی به دلیل فقر، مرگ و میر زنان باردار به دلیل فقر، بی توجهی به اصول بهداشتی، دچار شدن به بیماری های مقاربتی و کار قابله های ناآزموده، جمعیت برخی از شهرها، نوزادان و پزشکان آنها، وضعیت عمومی بهداشت و مؤسسات عمومی برای مادران و کودکان.Best jordan Sneakers | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces