ورزش اجباری برای بچه ها

عنوانورزش اجباری برای بچه ها
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوععبدالله موحد،, مصاحبه ها, مقاله, مکتب مام, ورزش
متن کامل

گفت و گو با عبدالله موحد، کشتی گیر معروف ایرانی و صحبت درمورد ورزش کودکان و اثرات ورزش بر کودک.