هنرهای دستی

عنوانهنرهای دستی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٠٨ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکاراحسان,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢ج
اندازه٢/١٤*٤/٢٠س.م
پدیدآورندگان

تالیف و ترجمه از احسان

موضوعاحسان, ادبیات تالیف, ادبیات ترجمه, بازی و سرگرمی, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب هنر, محسن رمضانی
گروه سنی(ب ، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (رنگی)

بهاء

٢٠ ريال

عنوان کوتاهبرای نونهالان؛ ۱۸، ۱۹
متن کامل

آموزش کارهاى دستى به کودکان، مانند: آدمک برفى روى دریاچه؛ درخت زیبا؛ یک جفت پا؛ و...Running Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧

هنرهای دستی