هنرمندان کوچک

عنوانهنرمندان کوچک
گونهمقاله
نویسندگانپرند,
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپرند, رستاخیز, مدرسه ها, مدرسه هدف, مقاله, نمایشگاه نقاشی
متن کامل

گزارشی از نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان دبستان پسرانه ی هدف.