هنرآموز دوشیزگان

عنوانهنرآموز دوشیزگان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٥د
پدیدآورندگاننصر, علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٤- ١٣٤٠

پدیدآورندگان همکارمیرزا سید علیخان,, تاج بخش, محسن, کاتب ملک,
عنوان فرعیمختص سال دوم مدارس نسوان
ناشرکتابخانه نهضت شرق
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۳۳۸
تعداد صفحهج
اندازه٢٠*١٣س.م.
پدیدآورندگان

تالیف میرزا سید علیخان؛ [تصویرگر محسن تاج بخش]؛ كاتب ملك الخطاطین

موضوعادبیات تالیف, داستان‌ تاریخی, دختران, دستنامه ها, علی نصر, کتاب, کتاب درسی, کتابخانه نهضت شرق, كاتب ملک, كاتب ملك, مجموعه ها, محسن تاج بخش, میرزا سید علیخان
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

نوبت چاپچاپ سوم: ١٣٣٨
متن کامل

مجموعه ی داستان هاى تاریخى مربوط به زنان همراه با آموزش خانه دارى و خیاطى برای دختران در مدرسه های ابتدایی.Buy Kicks | Nike