هفت کتاب

عنوانهفت کتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی٨١چ
ناشرکتابفروشی فردوسی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣١ ص
اندازه۵/۱۸*۵/۱۱ س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, کتاب, مجموعه ها, منظومه اندرزی, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى، كتاب ورقى

بهاء

۱۰ شاهى

متن کامل