هدفهای آموزش و پرورش

عنوانهدفهای آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانکاردان, علیمحمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۳
موضوععلی محمد کاردان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این صفحات شیوه‌هایی که برای پیشرفت در امر آموزش و تربیت سودمند واقع می‌شود را بیان می‌کند . از جمله گفته می‌شود برای اینکه بتوانیم آموزگاران را در کار آموزشی خود مدد کنیم باید آنچه را در آموزشگاه آموخته می‌شود و برتجربه طفل می‌افزاید با رفتار (به معنای روان‌شناسی کلمه ) به تفصیل شرح داد . هماهنگ ساختن و سازمان دادن فعالیت های آموزشگاه از جمله امور مهم دیگر است .Adidas footwear | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD