هجرت

عنوانهجرت
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣١١ک
پدیدآورندگانآیتی, حمید
پدیدآورندگان همکارمشیر, حسین
ناشرطه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٧ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته حمید آیتی؛ نقاشی حسین مشیر

موضوعحسین مشیر, حمید آیتی, طه, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

کودکی به نام مهدی، در دهی که مورد ستم و ظلم بوده است؛ همه را تشویق به مبارزه می کند. اهالی چون توان مبارزه ندارند، تصمیم به هجرت می گیرند.Authentic Nike Sneakers | Men’s shoes