هانس کریستین اندرسن و آثار او

عنوانهانس کریستین اندرسن و آثار او
گونهمقاله
نویسندگانآهی, مهری
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-١٣٦٦

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٣٩]–٤٦
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, آهی، مهری, اندرسن، هانس کریستیان, سرگذشتنامه, شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

شرح خلاصه ای از زندگی اندرسن به همراه بررسی کوتاهی از آثار او و ویژگی های آن ها و بررسی شخصیت ویژه اندرسن.latest Running Sneakers | Nike SB