نگهداری کودک

عنواننگهداری کودک
گونهمقاله
نویسندگانشاپوریان, رضا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۲، ۴۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, رضا شاپوریان, روانشناسی کودک, مادران شاغل, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

مقاله به صورت پرسش و پاسخ مطرح می‌‌شود و به سؤالاتی از جمله: چگونگی آماده کردن کودک برای یک جدائی، آیا کودک باید همیشه با مادر باشد، شاغل بودن مادر و اثرات آن بر کودک، پاسخ داده است.Running Sneakers Store | Men’s shoes