نگاهى به قوم ثمود

عنواننگاهى به قوم ثمود
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠١١ک
پدیدآورندگانکاشانى, قاسم
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: نگاهی به قوم ثمود و نگاهی به زندگی یونس پیامبر.

ناشرفارابى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣١ ص
اندازه٣/٢١*٧ /١٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده قاسم كاشانى

موضوعادبیات تالیف, داستان دینی, داستان فارسی, سرگذشتنامه داستانی, فارابی, قاسم کاشانى, قاسم كاشانى, کتاب, کتاب‌ دینی, كتاب‌ دینی, مجموعه ها
گروه سنی(ه)
بهاء

۳۲ ریال

تیراژ٣٠٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل : "نگاهى به قوم ثمود"، شرح حال قوم ثمود از پیامبری حضرت صالح بر آن ها و مخالفت قوم ثمود با حضرت صالح و عذاب الهی که بر این قوم نازل می شود به همراه شناخت قوم ثمود از دیدگاه قرآن؛ "یونس"، زندگی یونس پیامبر به همراه توصیف از سیمای یونس در قرآن.best Running shoes brand | Sneakers