نگاهى به قوم ثمود

عنواننگاهى به قوم ثمود
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠١١ک
پدیدآورندگانکاشانى, قاسم
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: نگاهی به قوم ثمود و نگاهی به زندگی یونس پیامبر.

ناشرفارابى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣١ ص
اندازه٣/٢١*٧ /١٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده قاسم كاشانى

موضوعادبیات تالیف, داستان دینی, داستان فارسی, سرگذشتنامه داستانی, فارابی, قاسم کاشانى, قاسم كاشانى, کتاب, کتاب‌ دینی, كتاب‌ دینی, مجموعه ها
گروه سنی(ه)
بهاء

۳۲ ریال

تیراژ٣٠٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل : "نگاهى به قوم ثمود"، شرح حال قوم ثمود از پیامبری حضرت صالح بر آن ها و مخالفت قوم ثمود با حضرت صالح و عذاب الهی که بر این قوم نازل می شود به همراه شناخت قوم ثمود از دیدگاه قرآن؛ "یونس"، زندگی یونس پیامبر به همراه توصیف از سیمای یونس در قرآن.