نوکر خائن

عنواننوکر خائن
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۱۸ (۱۵۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعترقی, داستان ماجرایی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

توم پس از سال ها با عموی خود، ژاک، که نقشه ی گنجی آورده است و به خانواده ی آنها نشان می دهد، روبرو می شود. هنگام شب، خدمتکار خانواده خیانت می کند و نقشه را به دزدان می دهد. عموی ژاک به نبرد با دزدان می رود و لی توم با طرح نقشه ای عمویش را از دست دزدان نجات می دهد.bridge media | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092