نوجوانان در برابر اخلاق و مذهب

عنواننوجوانان در برابر اخلاق و مذهب
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۵-۷۷
موضوعآموزش اخلاقی, پیک معلم و خانواده, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و قراردادهای اجتماعی، حفظ سنت‌ ها و ارزش ‌های درست گذشته، درس آموزی از تجربه ‌های مطلوب و نامطلوب ملت‌های پیشرفته و آموزش آنها به نوجوانان.short url link | Air Jordan