نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان

عنواننمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمعیری, مهناز ملکی, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴۵۲ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعپایان نامه, تحلیل محتوا, تحليل محتوا, عباس حری, کتاب اطلاعاتی, کتابشناسی موضوعی, منابع نوشتاری, مهناز ملکی معیری
متن کامل

نمایه‌ی موضوعی کتاب های اطلاعاتی علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ ساله منتشر شده تا سال ۵۵ است که از مجموع های کتابخانه ی شورای کتاب کودک، دبستان فرهاد، دبستان مهران و در برخی موارد فهرست ناشران استخراج شده اند.Adidas footwear | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify