نقش کوشش کودک در تکوین شخصیت او

عنواننقش کوشش کودک در تکوین شخصیت او
گونهمقاله
نویسندگانپورمیر, جواد
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۸
پدیدآورندگان

مترجم: جواد پورمیر

موضوعتربیت کودک, جواد پورمیر, روانشناسی تربیتی, روانشناسی شخصیت, مقاله, مکتب مام
متن کامل

پژوهشی درباره تکوین شخصیت کودک و بررسی نقش محرک ها و رابطه کودک و الگو .