نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما

عنواننقش شعر در زندگی اطفال زمان ما
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۲۰۳]–۲۱۲
پدیدآورندگان

ترجمه و تلخیص لیلی آهی (ایمن)

موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, شعر, شورای کتاب کودک, کنگره جهانی ادبیات کودکان, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

در این مقاله به نظرات " ژاک شارپانترو " و " ژانین دسپنیت " از فرانسه، " آگینا بارتو " از شوروی،
" کارمن براوو ویلا سانته " از اسپانیا ، " میلینا سوکژوا " از چکسلواکی و " آسن بوسف " از بلغارستان، درباره ی شعر کودکان و اهمیت آن اشاره شده است.bridge media | Air Jordan Release Dates 2020