نقش خواجه نظام الملک در توسعه مدارس ایران

عنواننقش خواجه نظام الملک در توسعه مدارس ایران
گونهمقاله
نویسندگانبختورتاش, نصرت الله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۴
موضوعحسن بن علی نظام الملک, حسن بن علی نظام الملک، مدرسه ها, مدرسه ها, مقاله, مکتب مام, نصرت الله بختورتاش
متن کامل

مطلبی درباره آموزش طلبگی در ایران قدیم ، اشاره به نخستین مدرسهای که در قرن سوم هجری قمری در شهر آمل ساخته شد و یادی از خواجه نظامالملک در گسترش مدارس و کوشش او برای جداکردن مدارس از مساجدRunning Sneakers | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases