نقد کتاب بابا لنگ‌ دراز

عنواننقد کتاب بابا لنگ‌ دراز
گونهمقاله
ناشرخوشه
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

جمعه ١٤ اردیبهشت ١٣٣٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
موضوعادبیات ترجمه, بابا لنگ دراز (کتاب), دانا، میمنت, صفیعلیشاه (ناشر), نقد ادبی, وبستر، جین
متن کامل

معرفی کتاب "بابا لنگ‌ دراز"، اثر جین وبستر، با ترجمه ی میمنت دانا، از انتشارات صفیعلیشاه. همراه با خلاصه کوتاهی از داستان و نقد و بررسی آن.Running sneakersNike jordan instigator white Pixel Triple White - Grailify