نقد و بررسی : این سخن پایان ندارد، هوش دار !

عنواننقد و بررسی : این سخن پایان ندارد، هوش دار !
گونهمقاله
شماره دسترسی٥١٧٧
نویسندگانکاشفی خوانساری, علی
تاریخ تولد - وفات

١٣٥٠-

ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۹
تاریخ نشر

٣٠ دی ١٣٧٩

شماره

س ٤ ش ٣ (٣٩)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٣-٤٤
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, حکیمی، محمود, در مدرسه مولانا (کتاب), قلم (ناشر), کاشفی خوانساری، علی, کتاب ماه کودک و نوجوان, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب «در مدرسه مولانا»، نوشته محمود حکیمی، که از سوی انتشارات قلم، درباره ی مثنوی معنوی مولوی منتشر شده است. در ادامه به شکلی گذرا به فعالیت های محمود حکیمی در دوره های پیش و پس از انقلاب پرداخته شده است.Running Sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021