نقاشی قرن بیستم و کودکان

عنواننقاشی قرن بیستم و کودکان
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۱۴۶۳۰
پدیدآورندگانمحمدی, اصغر, صانعی,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا
سال انتشار۱۳۴۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۷ص
پدیدآورندگان

استاد راهنما صانعي

رشته تحصیلینقاشي
موضوعاصغر محمدی, پایان نامه, تدریس, روانشناسی کودک, صانعی, کودکستان ها, مدرسه ها, منابع نوشتاری, نقاشی کودکان
متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه‌ی هنر بخصوص نقاشی در قرن بیستم، معرفی سبک‌های مختلف نقاشی و هنرمندان صاحب نام در آن سبک، خصوصیات نقاشی کودکان، چگونگی شناخت کودکان بوسیله بررسی نقاشی‌های آن‌ها و استفاده از آن در مطالعات روانکاوی و روانشناسی کودک، ضرورت توجه به کلاس‌های نقاشی در کودکستان ‌ها و مدرسه ها و شیوه‌ی تدریس نقاشی و رنگ آمیزی به کودکان.