نظامنامه اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

عنواننظامنامه اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۳۵
موضوعاساسنامه, تعلیم و تربیت, مقاله, وزارت معارف
متن کامل

هیئت وزراء در جلسه ۳۰ دی ۱۳۰۳ برطبق مقررات قانون استخدام کشوری اساسنامه یداخلی وزارت معارف و اوقاف را در شش فصل تصویب نمودند ، که سر فصل های آن عبارتند از:
مراتب رسمی مستخدمین شامل چهارماده، حقوق، مراتب خدمت و ترفیع رتبه، ساعت کار و ایام تعطیل، تحقیق و محاکمه و مجازات نسبت به مقصرین اداری، تکالیف عمومی.Nike air jordan Sneakers | Nike WMNS Air Force 1 '07 Essential , CZ0270-102 , Querrey