نخستین کودکستان ایران در جلفای اصفهان

عنواننخستین کودکستان ایران در جلفای اصفهان
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٤٤٠
نویسندگانغوکاسیان, هراند
ناشرهور
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

دی ١٣٥٢

شماره

س ٣ ش ٣١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١-٣٢
موضوعارامنه, غوکاسیان، هراند, کودکستان ارامنه جلفا, کودکستان غیردولتی, کودکستان کانانیان, کودکستان کورش, كودكستان ها
متن کامل

تاریخچه ی مختصری از نخستین کودکستان ایرانی در سال ۱۸۹۲ در مدرسه ی ارامنه جلفا به نام " کلاس تهیه یا آمادگی" تشکیل شد و سپس به کودکستان جدید کورش انتقال یافت و راه اندازی کودکستان کانانیان از سوی وارواره کانانیان در جلفای اصفهان.Sports Shoes | Yeezy Boost 350 Trainers