نخستین فستیوال بین المللی آثار فیلمسازان جوان

عنواننخستین فستیوال بین المللی آثار فیلمسازان جوان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعفستیوال بین المللی آثار فیلمسازان جوان (اولین: ۱۳۵۱: تهران), فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اعلام برگزاری فستیوال بین المللی آثار فیلمسازان جوان همزمان با هفتمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان.latest Nike Sneakers | Sneakers Nike Shoes