نامه ها : کتاب برای کودکان

عنواننامه ها : کتاب برای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٩٦٠
نویسندگاننفیسی, سعید
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۴-۱۳۴۵

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

اسفند ١٣٣٨

شماره

س ٢ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٧٨٧]-٧٨٨
موضوعآذریزدی، مهدی, راهنمای کتاب, قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های کلیله و دمنه (کتاب), قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های مرزبان نامه (کتاب), مقاله, نفیسی، سعید
متن کامل

اشاره به لزوم توجه به تهیه کتاب برای کودکان و نوجوانان، هم در حوزه ی تألیف و هم در حوزه ی ترجمه وضرورت آگاهی کودک ایرانی از افکار نیاکان خود، همراه با توضیحی درباره ی کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» اثر مهدی آذریزدی که به سبب زبان روان و درخور فهم کودکان، تصویرها و چاپ خوب، کتابی مناسب در این زمینه است.