ناشنوایی در کودکان

عنوانناشنوایی در کودکان
گونهمقاله
نویسندگانتاجلی,
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: تاجلی

موضوعتاجلی, روانشناسی کودک, کودکان کر و لال, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی علل مبتلا شدن کودکان به ناشنوایی و بررسی شخصیت ناشنوا از لحاظ روانشناسی و یک آزمایش ساده برای تشخیص نوع ناشنوایی.best shoes | Nike