م‍ل‍ک‍ه‌ س‍‍ای‍ه‌‌ ه‍‍ا

عنوانم‍ل‍ک‍ه‌ س‍‍ای‍ه‌‌ ه‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٨٧ک
پدیدآورندگانشاملو, احمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-۱۳۷۹

پدیدآورندگان همکارجاوید, ضیاءالدین
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی ‌طلائ‍‍ی‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه[۲۴] ص‌
اندازه۲۹*۲۱س.م
پدیدآورندگان

اح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و؛ ت‍ص‍‍اوی‍ر ‌از ضیا الدین جاوید

موضوعاح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و, ادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, بازآفرینی, ضیا الدین جاوید, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍‍ی‌)

بهاء

۵۰ ریال شمیز و ۱۰۰ ریال سلفون

نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۹، چ‍‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۵۷
متن کامل

خواهر و برادری به خوبی و خوشی با هم زندگی می کنند. روزی خواهر آرزو می کند که کبوتر سفیدی شود و تبدیل به کبوتر می شود. برادرش برای پیدا کردن او همه جا را زیر پا می گذارد تا به کاخ خورشید شاه می رسد. خورشید شاه به او می گوید که خواهرش و بسیاری از دخترهای دیگر اسیر ملکه ی سایه ها هستند و برای نجات آن ها باید انگشت دست خود را ببرد و از خون خود به آن ها بمالد. جوان به کاخ ملکه ی سایه ها می رود. سی و نه دختر آنجا را نجات می دهد، اما نمی تواند خواهر خود را رها کند. یکی از دخترها که دختر خورشید شاه است، راه نجات خواهرش را به او می گوید. جوان خواهر خود را آزاد می کند و کاخ ملکه ی سایه ها را از بین می برد، سپس با دختر خورشید شاه ازدواج می کند و همه به خانه ی خود باز می گردند.short url link | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE