موفقیت جهانی دیگری برای رخ

عنوانموفقیت جهانی دیگری برای رخ
گونهمقاله
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۴]
موضوعجایزه ها, جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو (۱۹۷۵: شیکاگو، آمریکا), رخ (فیلم), صادقی، علی اکبر, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

کسب مدال نقره ی جشنواره ی بین المللی فیلم شیکاگو برای فیلم نقاشی متحرک کوتاه « رخ »، ساخته ی علی اکبر صادقی.Sports brands | Womens Shoes Footwear & Shoes Online