موش پیر قصه میگه ...

عنوانموش پیر قصه میگه ...
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٢٨ک
پدیدآورندگانسرفراز, فرحناز
عنوان فرعیمجموعه ای از ٢٣ - داستان بسیار جالب و شیرین و خواندنی
ناشرسنائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه١٩٦ص
اندازه٤/١٧*٤/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده و نقاش فرحناز سرفراز (آمنه)

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, سنائی, فرحناز سرفراز, فرحناز سرفراز آمنه, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۳ داستان، شامل: همکارى موش و گنجشک؛ بارکش پیر؛ مرغ خوش فکر؛ و...Best Sneakers | シューズ