من و خرک من

عنوانمن و خرک من
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٩٨ک
پدیدآورندگانخیمنس, خوان رامون
تاریخ تولد - وفات

١٨٨١-١٩٥٨

پدیدآورندگان همکارراسخ, باهره
ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٠٨ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر خوان رامون خیمنز؛ ترجمه باهره راسخ

موضوعادبیات ترجمه, باهره راسخ, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, خوان رامون خیمنز, خوان رامون خیمنس, داستان اسپانیایی, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ١١٣: برای جوانان؛ ٢٣
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٠، چاپ دوم: ١٣٤٧
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ۶۹ داستان از "پلاترونرم" شامل: پلاترو، غروب، شادى، پروانه‏هاى سفید ؛ وSports Shoes | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021