منظومه مادر

عنوانمنظومه مادر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٣٨ک
پدیدآورندگاناستروی, سرگی
پدیدآورندگان همکارکاروین, آ., آزموده, ابوالفضل
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: مادر

ناشرمیر (گوتنبرگ)
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣١ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر سرگی استروی؛ نقاش آ. کاردین؛ مترجم ابوالفضل آزموده

موضوعآ. کاردین, ابوالفضل آزموده, ادبیات ترجمه, سرگی استروی, شعر روسى, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل