منصوری تهرانی مقدم، فرزانه

عنوانمنصوری تهرانی مقدم، فرزانه
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانمنصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی), فرزانه
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم، آموزگار
موضوعسرگذشتنامه, فرزانه منصوری تهرانی مقدم, مترجم
تاریخ نشر

۱۳۲۳-

متن کامل

فرزانه منصوری تهرانی مقدم، ۲۲ آبان ۱۳۲۳در تهران به دنیا آمد. دوره ی آموزش مقدماتی را در همین شهر گذراند. پس از گرفتن دیپلم در رشته ی تجربی، به سبب علا‌قه به پیشه ی آموزگاری، پس از گذراندن ‌دوره‌ی یک ساله ی تربیت معلم، آموزگار دبستان شد. به گفته خودش: "رابطه‌ای نزدیک با شاگردانم داشتم و ‌کار با بچه‌ها برایم گیرایی بسیار داشت". پس از ازدواج، با وجود داشتن دو فرزند، برای ادامه ی آموزش به مدرسه‌ عالی ترجمه رفت. سپس دبیر دوره‌ راهنمایی شد و بعد دبیر دبیرستان. همسرش، نادر ابراهیمی،‌ به سبب دلبستگی اش به کودکان به او پیشنهاد کرد در کنار کار آموزگاری، کتاب‌هایی برای کودکان ترجمه کند. کار ترجمه را از سال ۱۳۵۰ آغاز کرد. کتاب‌ها را نادر ابراهیمی انتخاب می‌کرد. او، بیشتر کتاب‌های برنده ی جایزه و یا پذیرفته شده از سوی نهادهای ادبیات کودکان را گزینش می‌کرد. در انتخاب کتاب‌ها ....Sports brands | Men's Sneakers