ملانصرالدین

عنوانملانصرالدین
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٢٥ک
پدیدآورندگان همکارایمن, اسدالله, نائینی, علی, عاملی, حمید
ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٠] ص
اندازه٥/٢٦*٥/١٨ س.م
پدیدآورندگان

طرح و ساخت عروسکها از اسدالله ایمن و علی نائینی؛ قصه پرداز حمید عاملی

موضوعادبیات تالیف, اسدالله ایمن, حمید عاملی, دادجو, علی نائینی, کتاب, لطیفه های فارسی
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، عروسکی (رنگی)

عنوان کوتاهداستانهای عروسکی
متن کامل

ملا خرش را براى فروش به بازار می برد ولى دلش نمی آید او را بفروشد. در بازار خر جوانى می خرد و به خرش می بندد. در راه دزدان خر جوان را می دزدند. وقتى ملا بر می گردد می بیند به جاى خرش یک آدم به دنبال او مى آید. علت را می پرسد. دزد به او می گوید: من به خاطر نفرین مادرم به شکل خر در آمده بودم. ملا دلش برای جوان می سوزد و او را آزاد می کند. فردا وقتى ملا دوباره به بازار می رود خر جوان را می بیند. به او می گوید: مگر نگفتم حرف مادرت را گوش کن. پس حالا باید همیشه خر بمانی.Asics footwear | Nike