معلم و اولیای دانش آموزان

عنوانمعلم و اولیای دانش آموزان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ۱۳۴۵

شماره

دوره۳ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعانجمن های اولیا و مربیان, پیک معلم, کتابخانه آموزشگاهی, مشارکت والدین, مقاله
متن کامل

ضرورت توجه به همکاری خانه و مدرسه، چگونگی حفظ این رابطه به روش مشارکت و همراهی اولیای دانش آموزان با مدرسه در برطرف کردن نیازهای گوناگون از جمله برطرف کردن کمبودهای مدرسه و اداره ی کتابخانه.latest Running | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify