معرفی کتاب بابا لنگ‌ دراز

عنوانمعرفی کتاب بابا لنگ‌ دراز
گونهمقاله
ناشرانتقاد کتاب
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

خرداد ١٣٣٥

شماره

س١ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوعادبیات ترجمه, انتقاد کتاب, بابا لنگ دراز (کتاب), دانا، میمنت, صفیعلیشاه (ناشر), مقاله, نقد ادبی, وبستر، جین
متن کامل

معرفی کتاب "بابا لنگ‌ دراز"، اثر جین وبستر، ترجمه از میمنت دانا، انتشارات صفیعلیشاه همراه با نقد و بررسی کوتاهی از کتاب.Best Sneakers | NIKE AIR HUARACHE